OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁEK KPI SP. Z O.O. ORAZ ALFABUD SP. Z O.O.

Zarządy Spółek KPI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysia 1A, 53-656 Wrocław (KRS: 0000844368) oraz Alfabud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysia 1A, 53-656 Wrocław (KRS: 0000864127) ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 04.04.2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia ww. Spółek o treści jak w załączniku.

Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej właściwej dla obu łączących się spółek o domenie https://alfabud.eu/ oraz https://kpi-group.pl/

Plan połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyższej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników obu Spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Plan połączenia [pobierz plik]
  2. Zalacznik_1_do_Planu Polaczenia [pobierz plik]
  3. Zalacznik_2_do_Planu Polaczenia [pobierz plik]
  4. Załącznik 3 do Planu Połączenia [pobierz plik]
  5. Załącznik 4 do Planu Połączenia [pobierz plik]