OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁEK KPI SP. Z O.O. ORAZ ALFABUD SP. Z O.O.

Zarządy Spółek KPI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysia 1A, 53-656 Wrocław (KRS: 0000844368) oraz Alfabud sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysia 1A, 53-656 Wrocław (KRS: 0000864127) ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 21.03.2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia ww. Spółek o treści jak w załączniku. Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej właściwej dla obu łączących się spółek o domenie https://alfabud.eu/ oraz https://kpi-group.pl/ Plan połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyższej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników obu Spółek podejmujących uchwały w sprawie połączenia. Dokument do pobrania